ZPELL รังสิต_3832 (1).jpg

ไฮบริดวู๊ด

ไม้สังเคราะห์ WPC 

ไม้เทียมที่สวยทนทานใช้งาน ไม้สังเคราะห์ wpc ที่พัฒนาโดยคนไทย

ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมบรการติดตั้งงานไม้สังเคราะห์ 

ปลวกไม่กิน ทนทุกสภาพอากาศ ไม่ลามไฟ ตอบโจทย์งานตกแต่งคอนโด บ้าน โรงแรม อาคารฯ

งานวานิช_171222_0052.jpg

ไม้พื้นภายนอก

IMG_2467 (1).JPG

ไม้ระแนง

IMG_2483_ret.jpg

ไม้ผนังภายนอก

IMG_3510 (1).jpg

ไม้บันได

5.jpg

ไม้โครงสร้างราวกันตก

%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%

ไม้ฝ้าชายคา

บทคัดย่อลายทอง