Wood Plastic Composite @ ป่าในกรุง

GREEN IN THE CITY 💚 🌳

ปอดเเห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ โครงการป่าในกรุง วัสดุพื้นไม้เทียม WPC จาก HYBRIDWOOD เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างลงตัว สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต 🌳 🏠

H Y B R I D W O O D

✅ สวย งดงาม ดุจไม้ธรรมชาติ 🌳🍃

เเข็งเเรง ปลวกไม่กิน 💪

ทนเเดด ทนต่อUV 🔆 ⚡

มีสีในเนื้อไม้ 🎨

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตํ่า 💵

รับประกันสินค้า 10 ปี ✔️

เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ♻️

หากลูกค้าสนใจเรื่องไม้เทียม

สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอคำปรึกษา

เพิ่มเติมได้ที่

📲 Line : @hybridwood

📲 Facebook : www.facebook.com/hybridwoodth

📞 02-726-6840, 088-227-9424, 086-351-4616

(สาขากรุงเทพมหานคร)

📞 088-874-4253

โ พ ส ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
โ พ ส ล่ า สุ ด 
ค ลั ง ค ว า ม รู้
ค้ น ห า จ า ก แ  ท็ ก
ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม พื้นไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม รั้วไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ไม้ระแนง
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ติดต่อ

027266840

Copyright © 2000-2020 HYBRIDWOOD All rights reserved