Green Design For Architecture

ชมวัสดุสร้างบ้านคุณภาพกับโลกเสมือนจริง

แหล่งรวมแบรนด์ผู้ผลิตและผู้พัฒนาวัสดุชั้นนำมากมาย ที่จะพาเหล่าผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ การเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบ Online Streaming ให้คุณได้เข้าถึงสินค้าและการออกแบบได้ง่ายที่สุด เพราะที่ Green Design For Architecture สร้างขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก ช่าง ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลวัสดุ แนวคิดการออกแบบต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคงคุณภาพสินค้าและความสวยงามไว้อย่างดีเยี่ยม โดยทางงานจะมีการแบ่งปันความรู้ด้านวัสดุมาอัพเดตให้เป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าชมสามารถนำไปใช้งานสำหรับการออกแบบหรือการเลือกวัสดุให้เหมาะสมได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.zipeventapp.com/ve/WAZZADU-World-Virtual-Exhibition

Project Gallery