ไม้พื้น

ภายนอก

HYBRIDWOOD

TIMBERDECKING

ไม้พื้นชนิดตัน ผิวสัมผัสธรรมชาติ หรือร่อง นูนลึกกันลื่น

เหลาผิวเข้ามุมโค้งเสมือนไม้ธรรมชาติ

AP-03

25 x 76.2 mm.

AP-04

25 x 100 mm.

AP-06

25 x 150 mm.

IMG_6970.jpg
IMG_6971.jpg
IMG_6972.jpg

HYBRIDWOOD LITE DECKING

ไม้ตันภายนอก รูปแบบ M-Shape

เพิ่มความหนาพิเศษมากกว่าไม้กลวงทั่วไป

GPM-04

23 x 100 mm.

IMG_6973.jpg

GPM-06

23 x 140 mm.

IMG_6975.jpg

LPM-04

23 x 100 mm.

IMG_6976.jpg

APM-06

23 x 140 mm.

IMG_6977.jpg

การติดตั้ง