ไม้ฝ้า

HYBRIDWOOD

PLOX C

ไม้ระแนงพล็อค

ระบบล็อคอัจฉริย

EHC-02TO

13 x 50 mm.

EHC-02TRO

13 x 50 mm.

EHC-03TA

13 x 50 mm.

EHC-03TWH

13 x 75 mm.

HYBRIDWOOD

PLOX T

ไม้ระแนงพล็อค

ระบบล็อคอัจฉริย

EPP-01

25 x 25 mm.

EHP-02

13 x 50 mm.

EHP-03

13 x 75 mm.

EHP-04

13x 100 mm.

การติดตั้ง

of867fe88e91b10f5d8aedbb8c4fcd7d1_462069
of867fe88e91b10f5d8aedbb8c4fcd7d1_462069
of867fe88e91b10f5d8aedbb8c4fcd7d1_462069