เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทโซลูแมทจำกัด (Solumat Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งงานไม้ทุกประเภทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเน้นไปที่ไม้สังเคราะห์หรือไม้เทียม (Wood Plastic Composite) โดยบริษัทฯ ให้บริการตั้งแต่การออกแบบจนถึงงานรับเหมาติดตั้งทำให้สามารถบริการลูกค้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ วัสดุไม้สังเคราะห์ WPC ถือเป็นวัสดุทดแทนไม้แบบใหม่ที่ยังคงต้องให้ความรู้ทางด้านการติดตั้งที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ เรื่อยมา

 

ไฮบริดวูด (HYBRIDWOOD) เป็นสินค้าวัสดุทดแทนไม้หรือไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ WPC ที่ตอบโจทย์งานออกแบบตกแต่งคอนโด บ้าน โรงแรม อาคารพาณิชย์ เช่น ปูพื้นไม้เทียม ไม้ระแนงตกแต่ง ฝ้าเพดานเทียม ไม้บันไดเทียม ตกแต่งผนังลายไม้ภายนอกและภายใน โดยมีทีมขาย ทีมออกแบบ รวมถึงทีมติดตั้งพร้อมรับงานทั่วประเทศ

อุตสาหกรรม ไม้เทียม ที่เป็นที่ยอมรับ

แบรนด์ไม้พื้นที่สนับสนุนอุตสากรรมอาคารสีเขียวและได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพยั่งยืน

HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC

GREEN LABEL

SINGAPORE

ไม้เทียมไฮบริดวูดได้ร่วมงานกับฉลากสีเขียวของประเทศสิงคโปร์เพื่อสร้างความมั่นใจ
และน่าเชื่อถือว่าสินค้าของไฮบริดวูดเป็นวัสดุสีเขียวที่มีเป้าหมายในการสร้างสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC

ASTM

INTERNATIONAL STANDARDS WORLDWIDE

ไฮบริดวูดได้รับการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้ในการพัฒนาสินค้าด้วยระบบที่มีคุณภาพครอบคลุมมากกว่า 100 สาขาทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน
HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC

MCX

MATERIAL CONNEXION ITALIA

ไฮบริดวูดได้รับการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้ในการพัฒนาสินค้าด้วยระบบที่มีคุณภาพครอบคลุมมากกว่า 130 สาขาทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน

บริการของไฮบริดวูด

หลากหลายบริการครอบคลุมทุกเรื่องของงานไม้

บ้านคุณสุรพล_9411_edited.jpg

GET INSPIRED

รวบภาพโครงการต่างๆ 

โรงแรม คอนโด บ้านพักส่วนตัว

ที่ตกแต่งด้วยไม้เทียม WPC

Screen Shot 2561-06-20 at 2.39.06 PM.png

GUIDES

รวบรวมเทคนิคและคำแนะนำ

ในการดูแล ทำความสะอาด

พร้อมทั้งคู่มือแนะนำการติดตั้ง

Signing a Contract

TERM & CONDITION

การรับประกันสินค้าไฮบริดวูด

ยาวนานถึง 10  ปี

  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์

Find us on Facebook

02-726-6840