การผสมผสานความทนทานของ

พลาสติกรีไซเคิลเข้ากับความสวยงามตามธรรมชาติของไม้

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ไฮบริดวูดลดการตัดต้นไม้

และยืดเวลาให้ใช้ไม้ได้นานนับสิบปี  

นวัตกรรมใหม่สำหรับไม้เทียมที่มี

เม็ดสีในเนื้อไม้สวยงามตามธรรมชาติ