Sustainable

Inspiration

แรงบันดาลใจที่ยั่งยืน

  • ใต้พื้นของไม้ เป็นวัสดุที่ไม่เปิดผิว 

     ช่วยป้องกันเรื่องความชื้นที่จะเข้าไป
     ในส่วนของเนื้อไม้ และป้องกันเชื้อรา

  • ออกแบบให้มีการกระจายแรงแบบ

     โค้งอาร์ค ตามหลักการทางวิศวกรรม
     ที่ใช้ในการออกแบบสะพานโค้ง

  • มีความหนาของไม้ส่วนตันมากกว่า 13 มิลลิเมตร

     หนากว่าพื้นไม้กลวง กว่า 2 เท่า แข็งแรง ทนทาน 

     รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

  • ออกแแบบ Profile ให้รองรับการติดตั้ง

     ด้วยระบบ T&G เอกสิทธิ์เฉพาะของ           แบรนด์ Hybrid Wood

  • ออกแบบให้รองรับการผลิตได้หลากหลายผิวหน้า ทั้งแบบ ปัดเสี้ยน / ลายไม้ / ร่องกันลื่น

ไม้พื้นสังเคราะห์ที่คิดมา...เพื่อคุณ

PRODUCT SOLUTION

การผสมผสานความทนทานของ

พลาสติกรีไซเคิลเข้ากับความสวยงามตามธรรมชาติของไม้

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ไฮบริดวูดลดการตัดต้นไม้

และยืดเวลาให้ใช้ไม้ได้นานนับสิบปี  

ภาพความสำเร็จ

นวัตกรรมใหม่สำหรับไม้เทียมที่มี

เม็ดสีในเนื้อไม้สวยงามตามธรรมชาติ

RECENT POSTS

CERTIFICATIONS

OUR CUSTOMERS

  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม พื้นไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม รั้วไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ไม้ระแนง
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ติดต่อ

027266840

Copyright © 2000-2020 HYBRIDWOOD All rights reserved